Konfiguracja AirOS v5 z SSH

Cztery proste kroki do sukcesu. Poniżej błyskawiczny poradnik z opisem konfiguracji AirOS v5 z SSH (ang. secure shell).

 

1. Logujemy się przez ssh do urządzenia.

2. Za pomocą edytora vi zmieniamy ustawienia w pliku /tmp/system.cfg, w tym pliku znajduje się cała bieżąca konfiguracja urządzenia. Np. jeśli chcemy ustawic strone kodową debug to zmieniamy "countrycode=511"

#vi /tmp/system.cfg

3. Zapisujemy zmiany do pamięci flash:

#cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w

4. Restartujemy urządzenie (zatwierdzenie zmian i restart):

/usr/etc/rc.d/rc.softrestart save