Instalacja i konfiguracja Pure-FTPd

Instalacja Servera Pure-FTPd z użyciem virtual users na systemie Slackware 10.2 W tym poradniku postaram się opisać w kilku krokach instalację i konfigurację znanego Servera Pure-FTPd w konfiguracji Virtual User.

Virtual User - demon pracuje z odzielnym plikiem przechowywania haseł.

Instalacja była testowana na systemie Slackware 10.2

 

Wszystkie komendy wykonujemy z root.

 

 

1. Pobieramy najnowsze źródła:

wget http://download.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/releases/pure-ftpd-1.0.21.tar.gz

 

2. Rozpakowujemy poleceniem:

tar zxvf pure-ftpd-1.0.21.tar.gz

 

3. Przechodzimy do katalogu pure:

cd pure-ftpd-1.0.21

 

4. Konfigurujemy kompilacje:

./configure --with-everything --with-language=polish

Inne opcje konfiguracji można znaleźć wydając komendę ./configure –h

 

5. Kompilujemy:

make

make install

Mamy zainstalowany serwer Pure-FTPd.

Dalsza konfiguracja na podstawie Virtual User.

 

6. Dodajemy użytkownika ftpuser:

adduser ftpuser

 

7. Dodajemy grupę:

groupadd ftpgroup

 

8. Tworzymy wirtualny plik z hasłami:

touch /etc/pureftpd.passwd

 

9. Tworzymy bazę dla pure:

pure-pw mkdb

 

10. Startujemy Demona:

pure-ftpd -B -c 20 -j -l puredb:/etc/pureftpd.pdb

 

11. Dodajemy użytkownika wirtualnego:

pure-pw useradd nazwaużytkownika –u ftpuser –g ftpgroup –d /home/ftpuser/ –m

Wpisujemy hasło.

 

12. Zmieniamy grupę dla katalogu /home/ftpuser/

chgrp ftpgroup /home/ftpuser/ -R

I możemy się cieszyć się dostępem do katalogu /home/ftpuser/

 

 

Istotne jeśli posiadamy firewall, należy odblokować port 21 na łańcuchu INPUT.

Jeśli usługa nie chce się postawić należy sprawdzić, czy nie mamy zainstalowanego innego servera ftp.

 

 

inż.Grzegorz Maciak